Jak číst Bibli?

Je mnoho způsobů jak Bibli číst.

  1. Od začátku do konce po jednotlivých knihách, jak jsou uspořádané v Bibli – někdy může být tento způsob náročný

  2. Tématicky – číst tak, že studuji určité téma (např. křest – hledám si všechny místa, která se křtu týkají) – zde ne nebezpečím, že některé části Bible nebudu nikdy číst

  3. Chronologicky – číst tak, že čtu Bibli podle nejstarších částí až po ty nejmladší, Bible celkově není chronologicky řazená, jen některé jeho části  Bible chronologicky