30. 11. 2019

Proč nechodím demonstrovat na Letnou?

Dobře si pamatuji na rok 1989, byl jsem studentem 2.ročníku VUT. Po událostech na Národní třídě jsme se zapojili do všeho dění – v noci jsme vyráběli letáky a vylepovali je, ve dne jsme chodili na demonstrace, takřka jsme nespali. Chtěli jsme, aby se situace změnila. Na demonstracích jsme volali – […]

Read More
11. 6. 2016

Vedení církve

  Mnozí po zkušenostech, jak je církev vedena, raději žádnou církve nechtějí. Prožívají nesvobodu, manipulaci, cítí se někam tlačeni. Přes tyto špatné zkušenosti ale nemůžeme rezignovat a říct si, že nepotřebujeme církev. Více než kdy dříve potřebujeme církev, ale takovou, která bude jeho, ne naše.  Základním problémem je model, jak […]

Read More
11. 6. 2016

Co je církev?

Církev především není budova, ale církev vytváří lidé. V Bibli je církev popsána především slovem Koinonia (je to řecký výraz, Nový zákon byl napsán řecky) výskyt je Skutky apoštolské 2:42  Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tedy nadále naslouchali učení apoštolů, zůstávali ve […]

Read More
11. 6. 2016

Platí ještě desatero ?

Jsou platná i pro nás ? Máme se jimi řídit ? Platí pro nás jen některá nebo všechny? Na tyto otázky bych rád hledal odpovědi. Veškeré odkazy použité v této studii jsou vzaty ze Českého studijního překladu bible (CSP). Toto zamyšlení je výsledkem mého tříměsíčního studia písma, různých biblických komentářů a […]

Read More
26. 5. 2016

Jak číst Bibli?

Je mnoho způsobů jak Bibli číst. Od začátku do konce po jednotlivých knihách, jak jsou uspořádané v Bibli – někdy může být tento způsob náročný Tématicky – číst tak, že studuji určité téma (např. křest – hledám si všechny místa, která se křtu týkají) – zde je nebezpečím, že některé […]

Read More