Úvod

 Vítejte na stránkách křesťanského společenství Nová Naděje Jihlava.

Pozor 17.7, 24.7, 31.7. a 7.8. 2022 shromáždění nebude (dovolená), skupinky probíhají normálně dle domluvy !!! Shromáždění 14.8. bude již normálně.

Nedělní shromáždění jsou (pokud není uvedeno jinak) každou neděli v 10:30 v prostorách f. RodArch, Sukova 22, Jihlava 2.NP. Jen výjimečně shromáždění není kvůli dovolené nebo nějaké akci, kterou pořádáme.

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací z Jihlavy a širokého okolí, kteří osobně prožili zachraňující moc Ježíše Krista. Věříme, že Bible je pravdivé Boží slovo, že Bůh je skutečný, že Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen a že každý člověk, který se obrátí ke Kristu v pokání a ve víře, může prožít radikální změnu ve svém srdci a navázat tak osobní a blízký vztah s Bohem.

Nevíme, kde jsi na svojí cestě životem, ale rádi bychom s Tebou sdíleli, co nás ovlivnilo a co nám pomohlo v našich životech. Zveme tě do našeho společenství – křesťanství je spíše o vztazích než o pravidlech a zákazech. Společně budujeme vztah k Bohu a k lidem.

Někteří nám také říkají – proč dělat další společenství, vždyť je tu již mnoho církví. Jistě je tu mnoho církví, ale každá je jiná, podobně jako každý člověk je jiný. Proto další společenství může zasáhnout zase jiné lidi, než již fungující společenství. Jihlava má víc než 51.000 obyvatel, do církví chodí cca 3% všech obyvatel, tedy cca 1.500 lidí, pokud by do církve začalo chodit 5% obyvatelstva, pak už je to 2.500 lidí – to už by se ani do stávajících církví nevešli.

 

V 16.stol ale byly doby, kdy se 90% obyvatelstva Jihlavy hlásilo ke křesťanství (Luteráni) a žili podle Bible. Z historie víme, že to bylo zlaté období pro Jihlavu a obrovský rozvoj po všech stránkách přes těžkosti, které v té době prožívali (morové rány, požáry, zemětřesení, velké mrazy, …). Takže když tady bude ještě dalších 50 společenství, je to pořád ještě málo – 90% je 45.900! Čím více společenství zde bude, tím více můžeme lidem přinést dobrou zprávu a být prospěšní tomuto městu.

Některým se může zdát, že potřebujeme 1 velký mega sbor, který zasáhne celé město – pokud budete mít jeden sbor o 500 členech, tak je statisticky prokázáno, že 10 sborů o 50 lidech má k lidem daleko blíž než 1 velký sbor. Pokud hledáš společenství v Jihlavě, navštiv všechny a popros Pána, aby ti ukázal, kde máš být, kde je tvoje místo.

Jsme zcela nezávislí na příspěvcích od státu, nepobíráme od státu ani korunu, nemáme nic společného s restitucemi, všichni si vyděláváme poctivou prací.

 

 


Proč nechodím demonstrovat na Letnou ?

Dobře si pamatuji na rok 1989, byl jsem studentem 2.ročníku VUT. Po událostech na Národní třídě jsme se zapojili do všeho dění – v noci jsme vyráběli letáky a vylepovali je, ve dne jsme chodili na demonstrace, takřka jsme nespali. Chtěli jsme, aby se situace změnila. Na demonstracích jsme volali – svobodné volby! Za to jsme bojovali, abychom mohli svobodně volit podle svého svědomí.

(Demonstrace v roce 1989 – zdroj Wikipedia)

Už 30 let máme svobodu, můžeme volit dle svého uvážení, můžeme vstoupit do politiky a měnit to, co se nám nelíbí.

Přesto vzrůstá nespokojenost v naší zemi, především mladí lidé nejsou spokojeni. Viní z toho vládu a prezidenta. Přitom máme všechno, co za socializmu nebylo:

  • Obchody jsou přeplněné zbožím, můžeme mít cokoliv, co chceme
  • Česká ekonomika není ve špatném stavu, můžeme podnikat
  • Máme svobodu slova, která dřív nebyla vůbec možná
  • Máme svobodu se shromažďovat

Dnešní demonstrace mi připadají odlišné, bojovali jsme za hodnoty, které dnes považujeme za samozřejmost. Mnozí volají proti vládě ANO, proti prezidentovi, píšou články, podepisují petice. Nevolil jsem ANO, přesto nerozumím, že by důvody byly tak fatální. Zdá se mi, že v minulosti jsme měli mnohem horší vlády, které způsobovaly horší zásahy do fungování naší země, přesto se proti nim nedemonstrovalo.

 

Číst více…

Nedělní shromáždění

Ahoj všichni, od nového roku 2019 jsme změnili čas nedělních shromáždění. Začínáme v 10:30, Sukova 22 2.patro. Většinou jsou naše shromáždění cca 1,5 hodiny dlouhé (písně, kázání, modlitby, …).

Výlet na Kokořín

Jistě znáte známou hlášku z Divadla Járy Cimrmana “… když to srovnám s tím výletem na Kokořín, …” My to nemůžeme srovnat, protože jsme tam nikdy nebyli. Proto bychom na toto místo rádi vyrazili. Pojeďte s námi !

Pojedeme 4.8. (sobota), sraz 8:00 Sukova 22, Jihlava, pojedeme autama (Havlíčkův Brod, Nymburk, Mšeno). Půjdeme Cinibulkovu stezku včetně bludiště a na hrad Kokořín, cca 7 km na hrad, poté odpočinek na hradě a následně zpět jinou cestou 7 km.

Kokořínsko – bludiště

Následně 11.8. (sobota) pojedeme ještě na jeden výlet – Drábské světničky, sraz 8:00 Sukova 22, Jihlava, pojedeme autama (Havlíčkův Brod, Nymburk, Mnichovo Hradiště). Půjdeme cca 10km – zřícenina hradu Valečov, Drabské světničky.


Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Římanům 1:20

Proč Ježíš?

Mezi lidmi je rozšířený názor, že v každém náboženství je zrnko pravdy a proto není podstatné, kterou cestu k Bohu si zvolíme. Důležité je, že člověk věří, nachází ve svém životě oporu a žije nadějí v posmrtný život. Na druhé straně však v Bibli čteme, že k Bohu vede jen jedna cesta a je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi – JEŽÍŠ! Jiný způsob není. Proto je v životě člověka nejdůležitější, jaký postoj k Ježíši Kristu zaujme. Který názor je správný?

Argumenty Bible
Bible nám podává jasnou a vyčerpávající informaci, jak se lidé mohou k Bohu dostat. Člověk, který se vlastní vinou oddělil od milujícího Boha a žije v porušeném světě, kde vládne hřích, se už sám nemůže zachránit. Je od Boha natolik vzdálen, že mu už nepomohou žádné snahy o lepší život, dokonce ani žádné náboženství a rituály. Jedině Bůh, Stvořitel a Pán vesmíru tuto situaci ve své nepředstavitelné moci vyřešil. Bible nám podává radostnou zprávu, že to udělal ze své lásky k nám. Poslal svého Syna – Ježíše Krista, který prolil svou krev na kříži za naše hříchy a vykoupil Bohu lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.

Ježíš a nikdo jiný!
Jediný, kdo tedy může člověka zachránit, je Boží Syn, Ježíš Kristus. On sám říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Janovo evangelium 14, 6). Není tedy třeba náboženská cvičení, ani členství v nějaké církvi, společnosti nebo organizaci, žádný prostředník, kněz či guru, ani dobré skutky nebo sociální angažovanost apod. Před věčnou smrtí zachraňuje pouze víra, že Ježíš za mě zemřel a že ho přijímám za svého Spasitele a Pána mého života. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3, 16).

Co musím udělat?
Bible pokračuje informací, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebe a žije! I když ho nevidíme, můžeme s ním kdekoli a kdykoli navázat kontakt v modlitbě. Rozumí každému jazyku. Nejde mu o dobře formulovaná slova nebo dokonalé věty, ale o postoj srdce. Můžeme se modlit třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši, přicházím k Tobě se všemi svými hříchy, problémy a závislostmi. Věřím, že jsi Boží Syn. Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži a vzal jsi moji vinu na sebe. Vím, že jsem zhřešil a vyznávám Ti všechno, čeho jsem se v mém životě dopustil. Prosím, odpusť mi všechny moje hříchy, i ty, na které jsem už dávno zapomněl. Děkuji Ti, že jsi mě zachránil. Chci také odpustit všem, kteří se provinili proti mně. Od této chvíle chci po všechny dny svého života jít za Tebou, poznávat v Bibli Tvé slovo a s Tvou pomocí naplňovat Tvoji vůli. Prosím, převezmi vedení mého života a veď mě tou správnou cestou. Amen.“

Jak dál?
Každý, kdo přijal Pána Ježíše do svého života, stává se Božím dítětem. Z toho pak přirozeně plyne touha prohlubovat s ním svůj vztah, pravidelně se k němu obracet v modlitbě a víc ho poznávat čtením Bible. Takový člověk zároveň hledá další lidi, kteří také Ježíše osobně znají. Ale to všechno jsou už jen důsledky Boží záchrany, nikoliv její podmínky. Pokud jste rozhodnuti následovat Ježíše Krista a chtěli byste navštěvovat některé křesťanské společenství, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.