Audio/video archiv

Michal Rod: Zjevení 7.část Proč je třeba nespat

Michal Rod: Zjevení 6. část Nenech Jezábel vládnout!

Michal Rod: Zjevení 5.část Falešná učení

Michal Rod Zjevení 4.část Soužení nás posiluje!

Michal Rod Zjevení 3.část – Pohnu tvým svícnem

Michal Rod: Zjevení 2.část – Ježíš, jak ho učedníci neznali

Libor Bobek: Apoštol Petr

Michal Rod: Zjevení 1.část – Nebojte se této knihy !

Rostislav Cermak: Úzká cesta

David Loula: Pozvání na hostinu

Michal Rod: Jak budovat církev? 2.část – Vy jim dejte jíst

Libor Bobek: Podobenství o rozsévači

Michal Rod: Jak budovat církev?

Rostislav Čermák: Podobenství o dělnících na vinici

Libor Bobek: Vzkříšení

Ladislav Kukla: Dobré dary

Rostislav Čermák: Podobenství o marnotratném synu

Libor Bobek: Duchovní člověk

Rostislav Čermák: Sůl země

LIbor Bobek: Jan Křtitel

Rostislav Čermák: Dokonalý plán pro člověka

Michal Rod: Nehemiáš 2.část

Ladislav Kukla: Koinonia

Rostislav Čermák: Josef egyptský

Michal Rod: Synové a dcery Abrahama

Ladislav Kukla: Nevzdávej to !

Libor Bobek: Co je církev?

Michal Rod: Jób a jeho zápas

Michal Rod: Co má vlastně církev dělat?

Michal Rod: Jakou mám hodnotu?

Michal Rod: Stavět podle vzoru

Michal Rod: Kniha Jonáš 1.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 2.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 3.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 4.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 5.část

Michal Rod: Ježíš ve Starém zákoně

Michal Rod: Být nasycen v čase hladu

Michal Rod: Kniha Ozeáš 1.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 2.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 3.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 5.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 6.část

MIchal Rod: Kniha Ozeáš 7.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 8.část

Michal Rod: Velikonoce

Michal Rod: Davidovo sčítání lidu (závislost jeden na druhém)

Michal Rod: Jak je důležité spolupracovat

Michal Rod: Bůh myslí na všechny – Lea

Michal Rod – vzpoura Kórachovců