Audio/video archiv

Michal Rod: Genesis 15

Michal Rod: Genesis 14

Michal Rod: Genesis 13

Michal Rod: Genesis 12

Michal Rod: Genesis 11

Michal Rod: Genesis 10

Michal Rod: Genesis 9

Michal Rod: Genesis 8

Michal Rod: Genesis 7

Michal Rod: Genesis 6

Michal Rod: Genesis 5

Michal Rod: Genesis 4

Michal Rod: Genesis 3

Michal Rod: Genesis 2

Michal Rod: Genesis 1

Michal Rod: Zjevení 7.část

Proč je třeba nespat? Zjevení 3:1.-6. (Sardy)

Michal Rod: Zjevení 6. část

Michal Rod: Zjevení 5.část

Falešná učení, Zj. 2.12-17 Dopis do Pergamu

Michal Rod: Zjevení 4.část

Soužení nás posiluje,Zj.2.8-11(Smyrna)

Michal Rod Zjevení 3.část

Michal Rod: Zjevení 2.část

Libor Bobek: Apoštol Petr

Michal Rod: Zjevení 1.část

Rostislav Cermak: Úzká cesta

David Loula: Pozvání na hostinu

Michal Rod: Jak budovat církev? 2.část – Vy jim dejte jíst

Libor Bobek: Podobenství o rozsévači

Michal Rod: Jak budovat církev?

Rostislav Čermák: Podobenství o dělnících na vinici

Libor Bobek: Vzkříšení

Ladislav Kukla: Dobré dary

Rostislav Čermák: Podobenství o marnotratném synu

Libor Bobek: Duchovní člověk

Rostislav Čermák: Sůl země

LIbor Bobek: Jan Křtitel

Rostislav Čermák: Dokonalý plán pro člověka

Michal Rod: Nehemiáš 2.část

Ladislav Kukla: Koinonia

Rostislav Čermák: Josef egyptský

Michal Rod: Synové a dcery Abrahama

Ladislav Kukla: Nevzdávej to !

Libor Bobek: Co je církev?

Michal Rod: Jób a jeho zápas

Michal Rod: Co má vlastně církev dělat?

Michal Rod: Jakou mám hodnotu?

Michal Rod: Stavět podle vzoru

Michal Rod: Kniha Jonáš 1.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 2.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 3.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 4.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 5.část

Michal Rod: Ježíš ve Starém zákoně

Michal Rod: Být nasycen v čase hladu

Michal Rod: Kniha Ozeáš 1.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 2.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 3.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 5.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 6.část

MIchal Rod: Kniha Ozeáš 7.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 8.část

Michal Rod: Velikonoce

Michal Rod: Davidovo sčítání lidu (závislost jeden na druhém)

Michal Rod: Jak je důležité spolupracovat

Michal Rod: Bůh myslí na všechny – Lea

Michal Rod – vzpoura Kórachovců