Audio/video archiv

Evangelium podle Lukáše 78. část Roztržená opona

https://www.youtube.com/watch?v=K-MfdLrn0NQ    

(Luk.23:43-49 Proč se roztrhla opona v chrámu?)

Evangelium podle Lukáše 77.část Nejdůležitější zpráva

https://www.youtube.com/watch?v=0q4SQ0ZTPRQ

(Luk.23:26-43 – proč byl Ježíš ukřižován?)

Evangelium podle Lukáše 76.část Proč si vybíráme zlo?

https://www.youtube.com/watch?v=5GpPmZUlU0E

(Luk.23:13-25 – Vydej nám Barabáše)

Evangelium podle Lukáše 75.část Máme jen krátký čas!

https://www.youtube.com/watch?v=lobahcPhPjs     

(Luk.23:1-12 Ježíš před Pilátem a Herodem)

Evangelium podle Lukáše 74.část Vláda temnoty

https://www.youtube.com/watch?v=KBtBZDYUMcA

(Luk.22:47-53, Luk.22:61-71 zajetí a výslech Krista)

Evangelium podle Lukáše 73.část Duchovní boj

https://www.youtube.com/watch?v=8quoM1xhb2w

(Luk.22:35-46 zápas v Gestemanské zahradě)

Evangelium podle Lukáše 72.část Velká slova

https://www.youtube.com/watch?v=O9kjREHkKNY

(Luk.22:24-34, 22:54-62 Petrovo zapření Krista)

Evangelium podle Lukáše 71.část Společenství

https://www.youtube.com/watch?v=VvRLtKcTNOM

(Luk.22:13-23 – večeře Páně)

Salvador Escobedo: Hledejte nejprve Boží království

https://www.youtube.com/watch?v=avHEfr32HN4

Salvador se s námi podělil o své zkušenosti

Evangelium podle Lukáše 70.část Nenech vyrůst zlo!

https://www.youtube.com/watch?v=vxXgI4kmzWk

(Luk.22:1-13 – o Jidášovi)

Evangelium podle Lukáše 69.část Jak uniknout?

Evangelium podle Lukáše 68.část Duch podvodu

Evangelium podle Lukáše 67.část Mějte se na pozoru!

Evangelium podle Lukáše 66.část Co bude po smrti?

Evangelium podle Lukáše 65.část Jak mluvit s nepřáteli?

Evangelium podle Lukáše 64.část Byla ti dána autorita!

Hledání pravdy 14.část Přechod přes Rudé moře, hora Sinaj

https://www.youtube.com/watch?v=C5jetdzDq2E

(Kde je místo přechodu moře Izraelci?)

Evangelium podle Lukáše 63.část Co znamená být prorok?

Evangelium podle Lukáše 62.část Proroctví o Evropě

https://www.youtube.com/watch?v=UqT36fLeM4g

(Luk.19:20-40 a proroctví o událostech v Evropě)

Evangelium podle Lukáše 61.část Den zúčtování

Evangelium podle Lukáše 60.část Jak vidět víc?

Evangelium podle Lukáše 59.část Vykročení do neznáma

Evangelium podle Lukáše 58.část Jak prostrčit velblouda uchem jehly

Evangelium podle Lukáše 57.část Jak přicházet k Bohu?

Evangelium podle Lukáše 56.část Máš velký vliv!

Evangelium podle Lukáše 55.část Den jeho příchodu!

Evangelium podle Lukáše 54.část Kde hledat pomoc?

Evangelium podle Lukáše 53.část Odpuštění

Evangelium podle Lukáše 52.část Pohled do pekla

Evangelium podle Lukáše 51.část Bible a peníze

Hledání pravdy 13.část Důkazy o potopě 2

Hledání pravdy 12.část Důkazy o potopě 1

Hledání pravdy 11.část Největší katastrofa v dějinách

Hledání pravdy 10.část Vývoj populace

Hledání pravdy 9.část Zakázaná archeologie 3

Hledání pravdy 8.část Zakázaná archeologie 2

Hledání pravdy 7.část Zakázaná archeologie 1

Hledání pravdy 6.část Které náboženství je pravé?

Hledání pravdy 5.část Proč je tolik válek a zla?

Hledání pravdy 4.část Historie lidstva

Hledání pravdy 3.část Jedinečný člověk

Hledání pravdy 2.část – Vznik života na Zemi

Hledání pravdy 1.část Počátek

Biblická proroctví o konci světa 9.část

Biblická proroctví o konci světa 8.část

Biblická proroctví o konci světa 7.část

Biblická proroctví o konci světa 6.část

Biblická proroctví o konci světa 5.část

Biblická proroctví o konci světa 4.část

Biblická proroctví o konci světa 3.část

Biblická proroctví o konci světa 2.část

Znamení konce světa                                      konec2 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=tncN5EZUyic

Biblická proroctví o konci světa 1.část

Nenechte se oklamat!!                                    konec1 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=p2CvNKxR3Ps

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 50.část

Návrat ztraceného syna (Luk.15:11-32)                          50 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=wwtlQ6o56dc

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 49.část

Ztracená mince (Luk.15:1-10)                                          49 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=5iTwUbzrap0

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 48.část

Co znamená nést svůj kříž? Luk.14:25-34                      48 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=wNAYjqC-n7s

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 47.část

Pozvání na hostinu (Luk.14:7-24)                                    47 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=DGTZhbk7uag

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 46.část

Církev může být pustým domem (Luk.13:31-14:6)        46 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 45. část

Co je Boží království? (Luk.13:18-30)                                45 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=kmYRCpzh2rY

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 44.část

Neseme ovoce? (Luk. 13:1-17)                                          44 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=xE9gGZcyzzE

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 43.část

Rozdělení (Luk.12:49-59)                                                    43 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=awTDCSt6cIM

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 42.část

Kdy bude konec světa? (Luk.12:35-48)                            42 (Promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=k2kIOsPghO8

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 41.část

Kde je tvůj poklad? (Luk. 12:22-34)                                    41 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=wQ3jg1yk5pI

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 40.část

Jak být bohatý? (Luk.12.13-23)                                          40 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=UComfg9nAbM

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 39.část

Nebojte se lidí! (Luk.12.1-12)                                              39 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=HKAk5nyVwao

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 38.část

Nejde jen o vnější věci (Luk.11:37-54)                                38 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=KbtheLlw1S8

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 37.část

Chceme jasný důkaz! (Luk.11:27-36)                                    37(promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=KkSAp7aGcD0

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 36.část

Jak přemoct siláka (Luk.11:14-26)                                      36 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=A51VyyLwzjg

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 35.část

Nauč nás modlit se (Luk.11:1-13)                                35 (promítaná prezentace pdf)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=Vo56usX5_UI

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 34.část

Co je důležité a co ne? (Luk.10:38-42)                        34 (promítaná prezentace pdf)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=Lw7BZXc_4t0

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 33.část

Milosrdný Samaritán, zákon-milost (Luk.10:21-37) 33 (promítaná prezentace pdf)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=Dblm0dwDY6c                        

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 32.část

Jako ovce mezi vlky (Luk.10:1-20)                              Luk32 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=IzIzcnv8frQ

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 31.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 30.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 29.část

Poslouchejte jen jeho (Luk.9:28-36)                            Luk29 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=iX6dunTY968

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 28.část

Nejdůležitější otázka (Luk.9:18-27)                              Luk28 (promítaná prezentace)

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=QZ9362F_8gk

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 27.část

Dejte jím jíst vy! (Luk.9:10-17)                                      Luk27 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=Ce49cmmNzt0

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 26.část

Být jeho velvyslancem! (Luk.9:1-10)                            Luk26 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=A8B9P9vpzeg

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 25.část

Neboj se, jen věř! (Luk.8:40-56)                                    Luk25 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=WovcLezMoHk

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 24.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 23.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 22.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 21.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 20.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 19.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 18.část

Kdy soudit a kdy ne? (Luk.6:37-49)                            Luk6.5 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=0WSbADTztDY

Michal Rod: Historie Jihlavy

Co ovlivňovalo historii Jihlavy? Kdy bylo zlaté období rozvoje?

video link 1.část https://www.youtube.com/watch?v=4jbFcbh-Ebk

video link 2.část https://www.youtube.com/watch?v=phj3bKAZcIE

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 17.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 16.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 15.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 14.část

Tvrdá srdce (Luk.6:1-11)                                            Luk6.1 (promítaná prezentace)

video link https://www.youtube.com/watch?v=y4l8-qE8Gqk&t=1465s

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 13.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 12.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 11.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 10.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 9.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 8. část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 7.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 6.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 5.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 4.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 3.část

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 2.část

Marie a Alžběta (Luk.1.26-56)                               Lukáš 1.2 (promítaná prezentace)

video link: https://www.youtube.com/watch?v=sakHvqfAoDE

Michal Rod: Evangelium podle Lukáše 1.část

Michal Rod: Příkázání X.část

10.přikázání Netouži po tom, co není tvoje             10.prikazani (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání IX. část

9. přikázání Nebudeš lhát                                             9.prikazani (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání VIII.část

8.přikázání Nebudeš krást                                            8.prikazani (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání VII. část

7.přikázání Nebudeš cizoložit (sexualita má hranice)     7.přikázání (prom. prezentace)

Michal Rod: Přikázání VI. část

6.přikázání Nezabiješ                                                       6.přikázání promítaná prezentace

Michal Rod: Přikázání V.část

5. přikázání Cti své autority                                          5.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání IV.část

4. přikázání Pamatuj na den odpočinku                     4.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání III. část

3. přikázání Nezneužiješ jména Božího                     3.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání část II.

2. přikázání Nebudeš mít jiné bohy vedle mne         2.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Přikázání část I.

1.přikázání Já Hospodin jsem tvůj Bůh                     1.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 20

Kapitola 20 Platí pro nás přikázání?                        Exodus 20 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 19

Kapitola 19 Smlouva s Bohem                                 Exodus 19 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 18

Kapitola 18 Nechme si poradit                                 Exodus 18 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 17

Kapitola 17 Voda ze skály                                         Exodus 17 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 16

Kapitola 16 Reptání                                                   Exodus 16 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 15

Kapitola 15: Těžkosti na poušti                               Exodus 15 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 14

Kapitola 14 Průchod mořem                                   Exodus 14 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 13

Kapitola 13 (Velikonoce 3.část)                             Exodus 13 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 12 – druhá část

Kapitola 12 (Velikonoce 2.část)                          Exodus 12.2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 12 – první část

Kapitola 12 (Velikonoce 1.část)                          Exodus 12.1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 11

Kapitola 11 Egyptské rány 4.část                           Exodus 11 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 10

Kapitola 10 Egyptské rány 3.část                           Exodus 10 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 9

Kapitola 9 Egyptské rány 2.část                                Exodus 9 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 8

Kapitola 8: Egyptské rány 1.část                               Exodus 8 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 7

Kapitola 7: Áronova hůl                                              Exodus 7 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 6

Kapitola 6 Malomyslnost                                          Exodus 6 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 5

Kapitola 5 Poprvé u faraona                                     Exodus 5 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 4

Kapitola 4 Pochybnosti Mojžíše                              Exodus 4 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Jak Bůh jedná?

Jan 11 Vzkříšení Lazara                                  Jak Bůh jedná (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 3

Kapitola 3 Jsem, který jsem                                    Exodus 3 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 2

Kapitola 2 Narození Mojžíše                                    Exodus 2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 1

Kapitola 1 Porodní báby                                           Exodus 1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 50

Kapitola 50 Smrt Jákoba                                          Genesis 50 (Promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 49

Kapitola 49 Požehnání pro syny                              Genesis 49 (promítaná prezentace)

 

Michal Rod: Genesis 48

Kapitola 48 Manases a Efraim                                Genesis 48 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 47

Kapitola 47 U faraona                                               Genesis 47 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 46

Kapitola 46 Jákob v Egyptě                                     Genesis 46 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 45

Kapitola 45  Josef se dává poznat                        Genesis 45 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 44

Kapitola 44 Josef testuje bratry                             Genesis 44 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 43

Kapitola 43 Znovu v Egyptě                                    Genesis 43 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 42

Kapitola 42 Bratři v Egyptě                                     Genesis 42 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 41

Kapitola 41 Faraonovy sny                                     Genesis 41 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 40

Kapitola 40 Josef ve vězení                                   Genesis 40 (Promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 39

Kapitola 39 Josef u Putifara                                  Genesis 39 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 38

Kapitola 38 Juda a Támar                                       Genesis 38 (promítaná prezentace)

MIchal Rod: Genesis 37

Kapitola 37 Josef a jeho bratři                               Genesis 37 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 36

Kapitola 36 Edómci                                                  Genesis 36 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 35

Kapitola 35 Bét-el                                                     Genesis 35 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 34

Kapitola 34 Duch tohoto světa                               Genesis 34 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 33

Kapitola 33 Zápas s Bohem 2.část                       Genesis 33 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 32

Kapitola 32 Zápas s Bohem 1.část                       Genesis 32 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 31

Kapitola 31 Hledání Boží vůle                                 Genesis 31 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 30

Kapitola 30 Lea a její zápas 2.část                        Genesis 30 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 29

Kapitola 29 Lea a její zápas 1.část                        Genesis 29 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 28

Kapitola 28 Setkání na cestě                                  Genesis 28 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 27

Kapitola 27 Po čem toužíme?                                 Genesis 27 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 26

Michal Rod: Genesis 25

Kapitola 25  Co ztratil Ezau?                                    Genesis 25 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 24

Kapitola 24 Duch svatý v nás                                  Genesis 24 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 23

Michal Rod: Genesis 22

Michal Rod: Genesis 21

Michal Rod: Genesis 20

Kapitola 20 Kdo je vlastně vládce? 2.část              Genesis 20 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 19

Kapitola 19 Kdo je vlastně vládce? 1.část               Genesis 19 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 18

Kapitola 18 Proč k nám Bůh mluví?                           Genesis18 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 17

Kapitola 17 Co nám Bůh slibuje?                               Genesis 17 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 16

Kapitola 16 Pochybnosti                                              Genesis 16 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 15

Kapitola 15 Proč ty oběti?                                            Genesis 15 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 14

Kapitola 14 Vysvobození Lota                                     Genesis 14 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 13

Kapitola 13 Abraham na cestě                                    Genesis 13 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 12

Kapitola 12 Proč Abraham opustil příbuzné ?          Genesis 12 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 11

Kapitola 11 Počátek naší civilizace 3.část                Genesis 11 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 10

Kapitola 10  Počátek naší civilizace 2.část               Genesis 10 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 9

Kapitola 9  Počátek naší civilizace 1.část                    Genesis 9 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 8

Kapitola 8  Potopa 2.část                                                Genesis 8 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 7

Kapitola 7 Potopa 1.část                                                 Genesis 7 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 6

Kapitola 6 Úpadek lidstva                                                Genesis 6 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 5

Kapitola 5 Předpotopní svět                                            Genesis 5 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 4

Kapitola 4 Pravá a falešná církev                                    Genesis 4 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 3

Kapitola 4  Co znamená být potomek Adama ?            Genesis 3 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 2

Kapitola 2 Boží plán pro člověka                                      Genesis 2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 1

Kapitola 1 Stvoření                                                              Genesis 1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Zjevení 7.část

Proč je třeba nespat?                                                                  Zjevení 3:1.-6. (Sardy)

Michal Rod: Zjevení 6. část

Nenech Jezábel vládnout!                                        Zjevení 2:18-29 (List do Thyatir)

Michal Rod: Zjevení 5.část

Falešná učení, Zj. 2.12-17                                                                Dopis do Pergamu

Michal Rod: Zjevení 4.část

Soužení nás posiluje                                                                         Zj.2.8-11(Smyrna)

Michal Rod Zjevení 3.část

Pohnu tvým svícnem                                                                               Zj.2.1-7 (Efez)

Michal Rod: Zjevení 2.část

Ježíš, jak ho učedníci neznali                                                                              Zjev. 1

Michal Rod: Zjevení 1.část

Nebojme se této knihy                                                                                          Zjev. 1

Rostislav Cermak: Úzká cesta

David Loula: Pozvání na hostinu

Michal Rod: Jak budovat církev? 2.část – Vy jim dejte jíst

Libor Bobek: Podobenství o rozsévači

Michal Rod: Jak budovat církev?

Rostislav Čermák: Podobenství o dělnících na vinici

Libor Bobek: Vzkříšení

Ladislav Kukla: Dobré dary

Rostislav Čermák: Podobenství o marnotratném synu

Libor Bobek: Duchovní člověk

Rostislav Čermák: Sůl země

LIbor Bobek: Jan Křtitel

Rostislav Čermák: Dokonalý plán pro člověka

Michal Rod: Nehemiáš 2.část

Ladislav Kukla: Koinonia

Rostislav Čermák: Josef egyptský

Michal Rod: Synové a dcery Abrahama

Ladislav Kukla: Nevzdávej to !

Libor Bobek: Co je církev?

Michal Rod: Jób a jeho zápas

Michal Rod: Co má vlastně církev dělat?

Michal Rod: Jakou mám hodnotu?

Michal Rod: Stavět podle vzoru

Michal Rod: Kniha Jonáš 1.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 2.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 3.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 4.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 5.část

Michal Rod: Ježíš ve Starém zákoně

Michal Rod: Být nasycen v čase hladu

Michal Rod: Kniha Ozeáš 1.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 2.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 3.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 5.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 6.část

MIchal Rod: Kniha Ozeáš 7.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 8.část

Michal Rod: Velikonoce

Michal Rod: Davidovo sčítání lidu (závislost jeden na druhém)

Michal Rod: Jak je důležité spolupracovat

Michal Rod: Bůh myslí na všechny – Lea

Michal Rod – vzpoura Kórachovců