Audio/video archiv

Michal Rod: Přikázání pro 21. století část I.

1.přikázání Já Hospodin jsem tvůj Bůh                     1.přikázání (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 20

Kapitola 20 Platí pro nás přikázání?                        Exodus 20 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 19

Kapitola 19 Smlouva s Bohem                                 Exodus 19 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 18

Kapitola 18 Nechme si poradit                                 Exodus 18 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 17

Kapitola 17 Voda ze skály                                         Exodus 17 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 16

Kapitola 16 Reptání                                                   Exodus 16 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 15

Kapitola 15: Těžkosti na poušti                               Exodus 15 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 14

Kapitola 14 Průchod mořem                                   Exodus 14 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 13

Kapitola 13 (Velikonoce 3.část)                             Exodus 13 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 12 – druhá část

Kapitola 12 (Velikonoce 2.část)                          Exodus 12.2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 12 – první část

Kapitola 12 (Velikonoce 1.část)                          Exodus 12.1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 11

Kapitola 11 Egyptské rány 4.část                           Exodus 11 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 10

Kapitola 10 Egyptské rány 3.část                           Exodus 10 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 9

Kapitola 9 Egyptské rány 2.část                                Exodus 9 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 8

Kapitola 8: Egyptské rány 1.část                               Exodus 8 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 7

Kapitola 7: Áronova hůl                                              Exodus 7 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 6

Kapitola 6 Malomyslnost                                          Exodus 6 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 5

Kapitola 5 Poprvé u faraona                                     Exodus 5 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 4

Kapitola 4 Pochybnosti Mojžíše                              Exodus 4 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Jak Bůh jedná?

Jan 11 Vzkříšení Lazara                                  Jak Bůh jedná (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 3

Kapitola 3 Jsem, který jsem                                    Exodus 3 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 2

Kapitola 2 Narození Mojžíše                                    Exodus 2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Exodus 1

Kapitola 1 Porodní báby                                           Exodus 1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 50

Kapitola 50 Smrt Jákoba                                          Genesis 50 (Promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 49

Kapitola 49 Požehnání pro syny                              Genesis 49 (promítaná prezentace)

 

Michal Rod: Genesis 48

Kapitola 48 Manases a Efraim                                Genesis 48 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 47

Kapitola 47 U faraona                                               Genesis 47 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 46

Kapitola 46 Jákob v Egyptě                                     Genesis 46 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 45

Kapitola 45  Josef se dává poznat                        Genesis 45 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 44

Kapitola 44 Josef testuje bratry                             Genesis 44 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 43

Kapitola 43 Znovu v Egyptě                                    Genesis 43 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 42

Kapitola 42 Bratři v Egyptě                                     Genesis 42 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 41

Kapitola 41 Faraonovy sny                                     Genesis 41 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 40

Kapitola 40 Josef ve vězení                                   Genesis 40 (Promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 39

Kapitola 39 Josef u Putifara                                  Genesis 39 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 38

Kapitola 38 Juda a Támar                                       Genesis 38 (promítaná prezentace)

MIchal Rod: Genesis 37

Kapitola 37 Josef a jeho bratři                               Genesis 37 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 36

Kapitola 36 Edómci                                                  Genesis 36 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 35

Kapitola 35 Bét-el                                                     Genesis 35 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 34

Kapitola 34 Duch tohoto světa                               Genesis 34 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 33

Kapitola 33 Zápas s Bohem 2.část                       Genesis 33 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 32

Kapitola 32 Zápas s Bohem 1.část                       Genesis 32 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 31

Kapitola 31 Hledání Boží vůle                                 Genesis 31 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 30

Kapitola 30 Lea a její zápas 2.část                        Genesis 30 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 29

Kapitola 29 Lea a její zápas 1.část                        Genesis 29 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 28

Kapitola 28 Setkání na cestě                                  Genesis 28 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 27

Kapitola 27 Po čem toužíme?                                 Genesis 27 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 26

Michal Rod: Genesis 25

Kapitola 25  Co ztratil Ezau?                                    Genesis 25 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 24

Kapitola 24 Duch svatý v nás                                  Genesis 24 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 23

Michal Rod: Genesis 22

Michal Rod: Genesis 21

Michal Rod: Genesis 20

Kapitola 20 Kdo je vlastně vládce? 2.část              Genesis 20 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 19

Kapitola 19 Kdo je vlastně vládce? 1.část               Genesis 19 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 18

Kapitola 18 Proč k nám Bůh mluví?                           Genesis18 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 17

Kapitola 17 Co nám Bůh slibuje?                               Genesis 17 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 16

Kapitola 16 Pochybnosti                                              Genesis 16 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 15

Kapitola 15 Proč ty oběti?                                            Genesis 15 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 14

Kapitola 14 Vysvobození Lota                                     Genesis 14 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 13

Kapitola 13 Abraham na cestě                                    Genesis 13 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 12

Kapitola 12 Proč Abraham opustil příbuzné ?          Genesis 12 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 11

Kapitola 11 Počátek naší civilizace 3.část                Genesis 11 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 10

Kapitola 10  Počátek naší civilizace 2.část               Genesis 10 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 9

Kapitola 9  Počátek naší civilizace 1.část                    Genesis 9 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 8

Kapitola 8  Potopa 2.část                                                Genesis 8 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 7

Kapitola 7 Potopa 1.část                                                 Genesis 7 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 6

Kapitola 6 Úpadek lidstva                                                Genesis 6 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 5

Kapitola 5 Předpotopní svět                                            Genesis 5 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 4

Kapitola 4 Pravá a falešná církev                                    Genesis 4 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 3

Kapitola 4  Co znamená být potomek Adama ?            Genesis 3 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 2

Kapitola 2 Boží plán pro člověka                                      Genesis 2 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Genesis 1

Kapitola 1 Stvoření                                                              Genesis 1 (promítaná prezentace)

Michal Rod: Zjevení 7.část

Proč je třeba nespat?                                                                  Zjevení 3:1.-6. (Sardy)

Michal Rod: Zjevení 6. část

Nenech Jezábel vládnout!                                        Zjevení 2:18-29 (List do Thyatir)

Michal Rod: Zjevení 5.část

Falešná učení, Zj. 2.12-17                                                                Dopis do Pergamu

Michal Rod: Zjevení 4.část

Soužení nás posiluje                                                                         Zj.2.8-11(Smyrna)

Michal Rod Zjevení 3.část

Pohnu tvým svícnem                                                                               Zj.2.1-7 (Efez)

Michal Rod: Zjevení 2.část

Ježíš, jak ho učedníci neznali                                                                              Zjev. 1

Michal Rod: Zjevení 1.část

Nebojme se této knihy                                                                                          Zjev. 1

Rostislav Cermak: Úzká cesta

David Loula: Pozvání na hostinu

Michal Rod: Jak budovat církev? 2.část – Vy jim dejte jíst

Libor Bobek: Podobenství o rozsévači

Michal Rod: Jak budovat církev?

Rostislav Čermák: Podobenství o dělnících na vinici

Libor Bobek: Vzkříšení

Ladislav Kukla: Dobré dary

Rostislav Čermák: Podobenství o marnotratném synu

Libor Bobek: Duchovní člověk

Rostislav Čermák: Sůl země

LIbor Bobek: Jan Křtitel

Rostislav Čermák: Dokonalý plán pro člověka

Michal Rod: Nehemiáš 2.část

Ladislav Kukla: Koinonia

Rostislav Čermák: Josef egyptský

Michal Rod: Synové a dcery Abrahama

Ladislav Kukla: Nevzdávej to !

Libor Bobek: Co je církev?

Michal Rod: Jób a jeho zápas

Michal Rod: Co má vlastně církev dělat?

Michal Rod: Jakou mám hodnotu?

Michal Rod: Stavět podle vzoru

Michal Rod: Kniha Jonáš 1.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 2.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 3.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 4.část

Michal Rod: Kniha Jonáš 5.část

Michal Rod: Ježíš ve Starém zákoně

Michal Rod: Být nasycen v čase hladu

Michal Rod: Kniha Ozeáš 1.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 2.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 3.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 5.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 6.část

MIchal Rod: Kniha Ozeáš 7.část

Michal Rod: Kniha Ozeáš 8.část

Michal Rod: Velikonoce

Michal Rod: Davidovo sčítání lidu (závislost jeden na druhém)

Michal Rod: Jak je důležité spolupracovat

Michal Rod: Bůh myslí na všechny – Lea

Michal Rod – vzpoura Kórachovců