11. 6. 2016

Vedení církve

  Mnozí po zkušenostech, jak je církev vedena, raději žádnou církve nechtějí. Prožívají nesvobodu, manipulaci, cítí se někam tlačeni. Přes tyto špatné zkušenosti ale nemůžeme rezignovat a říct si, že nepotřebujeme církev. Více než kdy dříve potřebujeme církev, ale takovou, která bude jeho, ne naše.  Základním problémem je model, jak […]

Read More
11. 6. 2016

Co je církev?

Církev především není budova, ale církev vytváří lidé. V Bibli je církev popsána především slovem Koinonia (je to řecký výraz, Nový zákon byl napsán řecky) výskyt je Skutky apoštolské 2:42  Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tedy nadále naslouchali učení apoštolů, zůstávali ve […]

Read More
11. 6. 2016

Platí ještě desatero ?

Jsou platná i pro nás ? Máme se jimi řídit ? Platí pro nás jen některá nebo všechny? Na tyto otázky bych rád hledal odpovědi. Veškeré odkazy použité v této studii jsou vzaty ze Českého studijního překladu bible (CSP). Toto zamyšlení je výsledkem mého tříměsíčního studia písma, různých biblických komentářů a […]

Read More