Proč je kniha Genesis základem celé Bible

 

Přijměte pozvání na naše vyučování o biblické knize Genesis (1.Mojžíšova), začínáme 1.11.2017,16:30, Sukova 22, Jihlava

Prozkoumáme společně tuto zajímavou knihu – je plná příběhů, které jsou aktuální i v 21. století.

Můžete si poslechnout již mnoho dílů v našem audio/video archivu http://nnjihlava.cz/audiovideo-archiv/

Genesis obsahuje jednoznačné výroky, o kterých pochybují i mnozí křesťané. Je možno chápat tuto knihu doslovně? Mnozí křesťané jsou svedeni k domněnce, že na tom vlastně nezáleží, zda přijímáme Genesis doslovně nebo ne. Myslí si, že přijímat evoluci jako způsob, kterým Bůh tvořil, je přípustné. To ale odporuje tomu, co je v první knize Bible napsáno. Genesis je základem celé Bible, tedy i křesťanského učení. Pokud pochybujeme o Genesis, pak pochybujeme i o ostatních částech Bible a pochybnosti vedou k nevíře. Toto také vidíme, mnoho mladých lidí je vyučováno v tom, že evoluce je prokázaná a tím pochybují o tom, co je napsáno v Bibli, přestávají tomu věřit.

Mnoho lidí o Bibli něco tvrdí a tato pochybovačná tvrzení mnozí přijali, aniž bychom pravdivost těchto tvrzení ověřili. Genesis je kniha, která je nejvíce zpochybňována v křesťanských i nekřesťanských kruzích. Genesis je jako základ domu – když je špatný, vše se zhroutí. Menší zájem dětí o křesťanství jde ruku v ruce se sílící výukou evoluce.

Proto budeme zkoumat Genesis nejen jako verše z Bible, ale budeme také zkoumat, zda evoluce je prokazatelná z pohledu archeologie, paleontologie, astronomie, biologie, ….

Moderní liberálové nám říkají, že musíme tolerovat všechny názory. Ale nejsou ochotni tolerovat názor křesťanů, že člověk má poslouchat Boží zákony.

 • Máme obrovskou svobodu, ale k čemu nás tato svoboda vede? Máme být svobodní, abychom zabíjeli nenarozené děti, svobodní v sexuální aktivitě, svobodní, abychom učili jen evoluci. Současná svoboda je spíše otroctví hříchu, kdy jsme svázáni mnoha věcmi. Bible nám může pomoci být svobodni, jen když nás Ježíš osvobodí, pak jsme svobodní.
 • V 18. století bylo zajímavým porovnáním kam se ubírala společnost ve Francii a v Anglii. Ve Francii vypukla revoluce proti Bohu a králi, člověk se stal středem, o společnosti měl rozhodovat jen lid, ne Boží zákony. Co bylo výsledkem? Socialistický humanismus prosazený násilím, obrovské krveprolití a naprostá zhouba! Naproti tomu anglická společnost přijala autoritu Bible, nastala veliká obroda společnosti a takový pokrok, že Anglie se stala světovou velmocí. Náš vztah k Božím zákonům má vliv na rozvoj společnosti.
 • Podobně i Jihlava prožila obrodu společnosti v 16.století tedy v době, kdy se 95% obyvatelstva hlásilo u učení Luteránů, kteří vyučovali Bibli. V té době měla Jihlava celosvětový věhlas, poté co byli tito křesťané vyhnáni z Jihlavy, nastává úpadek.

Bůh je jediným svědkem stvoření země, ne člověk. Nemůžeme dokázat, že země byla stvořena Bohem a nemůžeme dokázat, že země byla formována stamilióny let. Jediný svědek, je ale Bůh, existoval i před stvořením, takže může předat záznam, toho, co se stalo. Nikdo jsme u minulosti nebyli, takže stanovení minulosti je pouhou teorií. Zkameněliny se dají lépe vysvětlit potopou. Vyhynutí dinosaurů – je to jen prohlášení víry evolučních vědců, nedá se to dokázat, nemáme všechny důkazy. Bůh ale tvrdí, že byl při potopě a že má všechny důkazy.

 • Mnohé církve dělají kompromisy, aby se zalíbily světu – tím vzniklo mnoho teorií, založených na ústupcích z biblických základů – teistická evoluce, progresivní kreace, teorie mezer. Kompromis církve má vliv na mladou generaci – nemají respekt k Božímu slovu. Činit kompromisy s Božím slovem je nanejvýš nebezpečné.
 • Musíme vydat jasný signál, církev se musí vrátit k základům. Postupně církev zaměnila to, co řekl Bůh za to, co o Bibli řekli lidé. Církev musí začít říkat pravdu – ne lidskou pravdu, to co si myslíme, že je pravda, ale to, co vyučuje Bible.

 

Přijměte tedy pozvání, abychom společně 1. knihu Bible zkoumali.

Jak to bude probíhat? Nejprve bude 45 minut přednáška (Ing. Michal Rod), poté společná diskuze o tématu, promluvit může každý. Každý názor je vítaný, program není určen jen pro věřící. Maximální počet je 30 lidí, vždy ve středu 16:30 počínaje 1.11., Sukova 22, Jihlava, 1.patro (prostory firmy RodArch), můžete si poslechnout již mnoho dílů v našem audio/video archivu.

Program:

 • 1.11. Stvoření (kap.1)
 • 8.11. Boží plán pro člověka (kap.2)
 • 15.11. Co znamená být potomek Adama ?(kap.3)
 • 22.11. Pravá a falešná církev (kap.4)
 • 29.11. Předpotopní svět (kap.5)
 • 6.12. Úpadek lidstva (kap.6)
 • 13.12. Potopa 1.část (kap.7)
 • 20.12. Potopa 2.část (kap.8)
 • 3.1. 2018 Počátek naší civilizace 1.část (kap.9)
 • 10.1. Počátek naší civilizace 2.část (kap.10)
 • 17.1. Počátek naší civilizace 3.část (kap.11)
 • 24.1. Proč Abraham opustil příbuzné? (kap.12)
 • 31.1. Abraham na cestě (kap.13)
 • 7.2. Vysvobození Lota (kap.14)
 • 14.2. Proč ty oběti?(kap.15)
 • 21.2. Pochybnosti (kap.16)
 • 28.2. Co nám Bůh slibuje? (kap.17)
 • 7.3. Proč k nám Bůh mluví ?(kap.18)
 • 14.3. Kdo je vlastně vládce 1.část? (kap.19)
 • 21.3. Kdo je vlastně vládce 2.část (kap.20)
 • 28.3. Na čí slovo se můžeme spolehnout? (kap.21)
 • 4.4. Co vlastně znamenají velikonoce ? (kap.22)
 • 11.4. Co říkají nekřesťané o křesťanech (kap.23)
 • 18.4. Duch Svatý v nás(kap.24)
 • 25.4. Co ztratil Ezau? (kap.25)
 • 2.5. Jak reagovat, když nám někdo ubližuje ? (kap.26)
 • 9.5. Po čem toužíme? (kap.27)
 • 16.5. Setkání na cestě (kap.28)
 • 23.5. Lea a její zápas 1.část (kap.29)
 • 30.5. Lea a její zápas 2.část (kap.30)
 • 6.6. Hledání Boží vůle (kap.31)
 • 13.6. O zápasu s Bohem 1.část (kap.32)
 • 20.6. O zápasu s Bohem 2.část (kap.33)
 • 27.6. Duch tohoto světa (kap.34)

……………………………………………………………………….

Pokračování po prázdninách

 • 29.8. Sklízíme, co zaséváme (kap.35)
 • 05.9. Edómci (kap.36)
 • 12.9. Josef a jeho bratři (kap.37)
 • 19.9. Juda a Támar (kap.38)
 • 26.9. Josef u Putifara (kap.39)
 • 03.10. Josef ve vězení (kap.40)
 • 10.10. Faraonovy sny (kap.41)
 • 17.10. Bratři v Egyptě (kap.42)
 • 24.10. Znovu v Egyptě (kap.43)
 • 31.10. Josef testuje bratry(kap.44)
 • 7.11. Josef se dává poznat (kap.45)
 • 14.11. Jákob v Egyptě (kap.46)
 • 21.11. U faraona (kap.47)
 • 28.11. Manases a Efraim (kap.48)
 • 5.12. Požehnání pro syny Jákoba(kap.49)
 • 12.12. Smrt Jákoba (kap.50)
 • 19.12. Zavěrečné shrnutí